POVINNÉ UVEDENÍ

IDENTIFIKACE A VYDÁVÁNÍ

Tento web je vydáván společností SOGEDESCA (Société de Gestion des services communs du groupe DESCOURS & CABAUD),

Akciová společnost s kapitálem 500 000 eur

Sídlo: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

Identifikační číslo SIREN: 965 507 684 RCS LYON

Individuální identifikační číslo pro účely DPH: FR 50 965 507 684

Telefon: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

Vydavatel je pan Hervé PATIN, jako ředitel zdrojů.

 

HOSTITEL

Webovým hostitelem je: INFODESCA, společnost s ručením omezeným s kapitálem 12 800 eur

Sídlo: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

Identifikační číslo SIREN: 343 222 311 RCS LYON

Telefon: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

 

ÚČEL WEBU

Tento web má za úkol poskytovat informace o řadách produktů a služeb OPSIAL.

 

PŘÍSTUP NA WEB

Přístup k webu vyžaduje připojení k internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí umožňující zobrazení veškerého obsahu.

Web je obvykle přístupný uživatelům kdykoli, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, s výjimkou případů plánované údržby, oprav, vyšší moci nebo obtíží spojených s připojením k internetu nebo jinými technickými obtížemi, za které jsme nemůžeme nést odpovědnost.

 

INDUSTRIÁLNÍ A INTELEKTUÁLNÍ MAJETEK

Představení a obsah webu společně představují dílo chráněné platnými právními předpisy o duševním vlastnictví, které je naším vlastníkem. Jakákoli reprodukce a/nebo zobrazení, částečné nebo úplné, které by bylo provedeno bez našeho předchozího písemného souhlasu, by mohlo představovat porušení autorských práv podle autorského zákona a mohlo by vést k občanské a/nebo trestní odpovědnosti pachatele.

Návrhy, fotografie, obrázky, texty, animované nebo neanimované zvukové sekvence, databáze, software a další dokumentace zobrazené na webu jsou předmětem průmyslových a/nebo intelektuálních práv a jsou buď naším vlastnictvím nebo majetkem třetích stran, které nám omezeně udělily oprávnění k jejich používání.

Jakákoliv reprodukce, zobrazení, adaptace, překlad a/nebo úprava, částečná nebo úplná, nebo přenos na jiný web je zakázána.

 

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Náš web může obsahovat hypertextové odkazy vedoucí na jiné weby. Nezavazujeme se žádným závazkem vůči jakémukoli jinému webu, ke kterému můžete mít přístup prostřednictvím našeho webu, a nejsme nijak odpovědni za obsah, provoz a přístup k těmto webům.

 

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUBORY COOKIE

Vaše údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím www.opsial.com, jsou zpracovávány pomocí počítačů. Údaje jsou určeny našim obchodním oddělením za účelem poskytování služeb online objednávání a sledování.

V souladu se nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 máte právo na přístup, opravu, výmaz a přenositelnost vašich osobních údajů. Dále můžete požádat o omezení zpracování nebo se proti němu postavit.

V souladu s platnými předpisy a za účelem ochrany vašich osobních údajů SOGEDESCA jmenovala zástupce pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zasláním dopisu na následující adresu: SOGEDESCA – Attention DPO – 10, Rue du Général Plessier – 69002 LYON nebo telefonicky na čísle 04 72 40 85 85 nebo e-mailem na adrese: [email protected].

Pro informace o použití těchto údajů můžete konzultovat právní informace nebo poslat svůj požadavek na adresu [email protected].

Kdykoli se můžete odhlásit z našich newsletterů kliknutím na odkaz v každém našem e-mailu.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Vaše osobní údaje a údaje o objednávkách uchováváme po dobu nezbytnou pro dosažení účelu zpracování a pro splnění právních a regulačních povinností obchodního zákoníku.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel je informován, že nejsme odpovědni za kvalitu, dostupnost ani spolehlivost telekomunikačních sítí, bez ohledu na jejich povahu, při přístupu na tuto webovou stránku.

Je zodpovědností uživatele přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svých vlastních dat, softwaru a zařízení před kontaminací virem nebo jinými formami útoků, které by mohly být přenášeny přes internet nebo na těchto webových stránkách. V žádném případě nemůžeme nést odpovědnost za tyto rizika a jejich následky, bez ohledu na jejich rozsah, pro uživatele.

Snažíme se poskytovat na těchto webových stránkách co nejpřesnější informace. Avšak nebudeme nést odpovědnost za vynechání, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať již jsou způsobeny námi nebo třetími partnery, kteří nám tyto informace poskytují.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah těchto webových stránek, přerušit nebo pozastavit část nebo všechny jejich funkce. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za následky těchto změn a přerušení.

Uživatel je odpovědný nám a/nebo třetím stranám za jakoukoli hmotnou a/nebo nemateriální škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou uživatel a/nebo jeho zástupci způsobili v důsledku používání těchto webových stránek nebo obsahu, který není v souladu s těmito podmínkami používání.

 

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Web a jeho obsah podléhají francouzským předpisům. Všechny spory vyplývající z prohlížení nebo používání webové stránky, včetně těchto všeobecných podmínek používání a zásady ochrany osobních údajů, podléhají výhradní jurisdikci soudů v Lyonu.

 

Datum poslední aktualizace:
11/05/2023

This site is registered on wpml.org as a development site.